MEMBER : RWANDA

RWANDA
URWEGO Community Banking
P.O.BOX 6052 Kigali, Rwanda
Tel: +250 583691
Fax: +250 520319
faustin@uomb.org
Contact Person : Mr. Faustin Zihiga
Réseau Interdiocésain de Microfinance (RIM)
B.P 951 Kigali, Rwanda
Tel: +250 252 503 616
Mob: +250 252 0788306384
Fax: +250 252 503 617
rimsa@rwanda1.com
dgatera@yahoo.fr
Contact Person : Mr. Damien GATERA
Association of Microfinance Institutions in Rwanda (AMIR)
6526 Kigali, Rwanda
Tel: +250 830 6518 / +250 782889582
rwevu2004@yahoo.co.uk
Contact Person : Peter RWEMA
UMWALIMU SACCO
BP 2257 Kigali, Rwanda
sacco_umwalimu@yahoo.com
Contact Person : NZAGAHIMANA Jean Marie Vianney